Raporty

Raporty

Pracownicy by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje potrzebują szybkiego dostępu do danych biznesowych, które rejestrowane są za pomocą różnych programów. Posiadający wszechstronne umiejętności i wiedzę pracownicy potrzebują intuicyjnego, a jednocześnie silnego narzędzia, umożliwiającego przeglądanie danych i znajdowanie odpowiedzi na pytania o znaczeniu krytycznym, bez konieczności posiadania szczegółowej wiedzy technicznej na temat firmowych źródeł danych.

(więcej…)
Warunki konieczne do wdrożenia systemu

Warunki konieczne do wdrożenia systemu

Kierownictwo przedsiębiorstwa musi być świadome informacyjnych potrzeb swojej działalności, jak również orientować się w możliwościach i ograniczeniach technologii informatycznej.
-Uczestnictwo wyższego kierownictwa i bezpośrednich użytkowników jest nieodzowne do rozpoznania potrzeb przyszłego systemu.
-Otoczenie organizacyjne musi stwarzać warunki do identyfikacji i oceny szans strategicznych zastosowań informatyki.
-Pracownicy wszystkich stopni muszą uznać i akceptować kluczową rolę informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym przyzwoleniu na podejmowanie wiążącego się z tym ryzyka.
-Działanie zmierzające do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych musi być traktowane w kategorii inwestycji gospodarczej, a z uwagi na stopień trudności w kategorii złożonego przedsięwzięcia informatycznego.
-Podnoszenie kwalifikacji użytkowników systemu.

(więcej…)
Projektowanie wydruków

Projektowanie wydruków

Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.

(więcej…)