Zarządzanie oknami czasowymi opiera się na określeniu przedziałów czasowych dla konkretnego zlecenia.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Software Studio zapewnia efektywniejszą współpracę wszystkich działów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

Możliwe jest to dzięki logowaniu się dostawców oraz przewoźników do programu za pomocą przeglądarki internetowej lub telefonu komórkowego z systemem Android.

software studio