Program magazynowy kody kreskowe

Program magazynowy kody kreskowe

Zintegrowany system WMS.net jest kierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz centrów logistycznych. Za jego pomocą zwiększają one efektywność procesów logistycznych przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów. Kody kreskowe będą wprowadzone do programu magazynowego ręcznie z klawiatury lub zewnętrznego czytnika. Program magazynowy umożliwia pracę z wykorzystaniem sieci radiowej WiFi oraz urządzeń automatycznej identyfikacji danych z systemem Android. System kodów kreskowych jest polecany tam, gdzie firmy posiadają rozbudowane procesy logistyczne. Zależy im w szczególności na usprawnieniu pracy w magazynie z wykorzystaniem mobilnych technologii. Ponadto oczekują szybkiej i bezbłędnej identyfikacji jaką gwarantują kody kreskowe lub tagi RFID.
Aplikacja magazynowa wspomaga przebieg procesów magazynowych i logistycznych przedsiębiorstwa.

(więcej…)
Miejsca dostaw

Miejsca dostaw

Lista miejsc dostawy poszerza możliwości rejestracji na dokumencie wydania dokładnej informacji do kogo dany towar został wydany. W ramach listy odbiorców w programie magazynowym mogą występować różne miejsca dostawy. Każdy z klientów magazynu może mieć zdefiniowane wiele różnych miejsc dostaw.

(więcej…)
System zarządzający magazynem

Gospodarka magazynowa WMS

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu przed kradzieżą materiałów przyjętych do magazynu, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje magazynowe.

(więcej…)