Zgłoszenie internetowe

Zgłoszenie internetoweZgłoszenie internetoweZgłoszenie internetowe

Zgłoszenie internetowe

Zgłoszenie internetowe

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.


Program Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników zalogowanych (partnerów, dystrybutorów, markety) oraz dla użytkowników końcowych (konsumentów) formularz zgłoszenia reklamacji przez Internet. Ponadto moduł pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet – użytkownik wystarczy, że poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia.

Internetowy formularz zgłoszenia reklamacji.

Istnieje możliwość wykorzystanie anonimowego (bez wymaganego logowania) formularza zgłoszenia reklamacji. Formularz składa się z kilku sekcji:

 • Dane reklamującego:
  • nazwisko i imię,
  • kod i miejscowość,
  • ulica,
  • numer telefonu ;
  • adres mailowy
 • Informacje o reklamowanym towarze:
  • data powstania wady
  • data zakupu
  • numer dowodu zakupu
  • kod artykułu
  • nazwa artykułu
  • numer seryjny
  • opis problemu
 • Podsumowanie:
  • Uwagi
  • żądanie reklamującego odnośnie skorzystania z gwarancji producenta lub niezgodności z umową

Wybierając pozycje z list wyboru można wpisać indeks lub nazwę artykułu w pozycji ARTYKUŁ, wcześniej jednak należy obowiązkowo zawsze określić producenta, grupę towarową i cechę. Grupy towarowe i cechy przypisywane są do kartotek towarowych zapisanych w bazie – lista budowana jest dynamicznie i nie wymaga wcześniejszej deklaracji za pomocą słownika. Abu dodać artykuł do reklamacji należy kliknąć na przycisk Dodaj informacja zostanie zapisana w bazie danych i wyświetlona w tabelce poniżej. Użytkownik może kontynuować wprowadzanie kolejnego artykułu do reklamacji lub przejść do kroku 3 – podsumowania.

W celu zakończenia procedury zgłaszania reklamacji należy kliknąć na przycisk Wyślij zgłoszenie. Zostanie Ono zapisane w bazie ze statusem Oczekuje na aktywacje, a na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem do jej aktywacji.

Wypełnione zgłoszenie wysyłane jest ;na podany w formularzu adres konta mailowego - specjalna wiadomość w celu weryfikacji użytkownika, który aby aktywować zgłoszenie musi kliknąć na załączony w wiadomości link.

Reklamacja przez internet

Wypełnienie wniosku i jego autoryzacja za pomocą maila pozwala na uruchomienie procedury RMA w ramach której zostaje skierowany na podany we wniosku adres kurier w celu odebrania reklamowanego towaru. Reklamacja ma nadawany unikalny numer referencyjny RMA który należy umieścić na paczce oraz reklamowanym towarze w celu łatwej i szybkiej identyfikacji reklamacji.

Informacja o statusie (stanie) reklamacji

Formularz internetowy pozwala także użytkownikowi sprawdzenie statusu reklamacji na podstawie unikalnego numery referencyjnego RMA reklamacji.

<


ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PROGRAM

Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS.Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS..

WMS SYSTEM 1018

Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa.Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.

STUDIO MAGAZYN

Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania.Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania..

TAGI NA POJEMNIKI I KONTENERY

Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu identyfikują konretną sztukę opakowania, nośnika logistycznego.Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.Tagi na pojemniki i kontenery RFID UHF dalekiego zasięgu identyfikują konretną sztukę opakowania, nośnika logistycznego..

Zgłoszenie internetowe

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet.

Polecamy: ZGŁOSZENIE INTERNETOWE


Oprogramowanie IT

Zgłoszenie internetowe Oprogramowanie IT

Programy internetowe

Zgłoszenie internetowe Programy internetowe

Wdrożenie Programu Reklamacje

Zgłoszenie internetowe Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie.

Reklamacja przez internet

Reklamacja przez internet
Zgłoszenie internetowe Wypełnienie wniosku i jego autoryzacja za pomocą maila pozwala na uruhcomienie procedury RMA w ramach której zostaje skierowany na podany we wniosku adres kurier w celu odebrania reklamowanego towaru. Reklamacja ma nadawany unikalny numwer referencyjny RMA który należy umieścić na paczkce oraz reklamowanym towarze w celu łatwej i szybkiej identyfikacji reklamacji.

zgloszenie internetowe

instrukcja zgłoszenie internetoweinstrukcja zgłoszenie internetoweinstrukcja zgłoszenie internetowe