Usterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzeniaUsterki i uszkodzeniaUsterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.


Uszkodzenia i usterki

" class="WebInput ssTextBox " style="width:900px; height:500px; " >

Podział zgłoszonych wad na usterki i uszkodzenia pozwala na odpowiednie raportowanie i analizowanie danych statystycznych związanych z wykonywanymi ;naprawami.

Uzyskane w ten sposób dane raportowane są do producenta, aby ten mógł odpowiednio kontrolować i modyfikować produkty eliminując wady.

Usterki

Tabela usterek zawiera ogólną listę kodów związanych z typowymi usterkami dla danej grupy urządzeń. Usterka kodowana jest ogólnym typem – w załączniku przykładowa lista usterek. Definiując listę usterek określamy normatywny czas rpacy serwisanta związany z usunięciem danej ustaerki. Na podstawie normatywnego czasu naprawy naliczany jest koszt naprawy związany z roboczogodziną.

Uszkodzenie

Tabela uszkodzeń zawiera listę uszkodzeń stanowiących uszczegółowienie listy usterek. Powiązane uszkodzenia (w ramach wybranej ogólnej usterki urządzenia może zostać określone typowe uszkodzenie lub ewentualnie wybrać inny niesklasyfikowany rodzaj uszkodzenia)

W załączonym przykładzie można definiować że w przypadku określonego uszkodzenia wymagane jest dołączenie dokumentacji w postaci zdjęć, oraz określenie domyślne że dane uszkodzenie podlega naprawie gwarancyjnej Ponadto definiowany jest opis w języku polskim i angielskim oraz komentarz dla serwisanta wykonującego naprawę.

Usystematyzowanie wad towarów na USTERKI (typ ogólny) i USZKODZENIA (bardziej szczegółowy) służy ewidencji reklamacji w celach raportowania.

;

Uszkodzenia i usterki

<


PROGRAM DLA HANDLOWCA

Wizyty handlowca powiązane są zwykle z ponoszeniem określonych kosztów, które mogą być rejestrowane za pomocą program dla handlowca. Wydatki związane z daną wizytą handlowiec wprowadza w zakładce koszty delegacji.

MAGAZYN NARZĘDZI

Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na przechowywanie i wypożyczanie narzędzi, zwykle wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. Pomoc w tym zakresie przynieść może specjalistyczny program komputerowy dedykowany do obsługi narzędziowni.

ROZWIĄZANIE MAGAZYNOWE

Program do zarządzania magazynem najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia specyfiki firmy logistycznej.Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.Program do zarządzania magazynem najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do wsparcia specyfiki firmy logistycznej..

SYSTEM WMS 1242

SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych..

Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

Polecamy: USTERKI I USZKODZENIA


Kody IRIS

Usterki i uszkodzenia EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw ( kody IRIS ), zastosowanie tego rozwiązania podzcas rejestrowaia zgłoszeń reklamacyjnych.

usterki i uszkodzenia

instrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzenia