Usterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzeniaUsterki i uszkodzeniaUsterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzenia

Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.


Uszkodzenia i usterki

" class="WebInput ssTextBox " style="width:900px; height:500px; " >

Podział zgłoszonych wad na usterki i uszkodzenia pozwala na odpowiednie raportowanie i analizowanie danych statystycznych związanych z wykonywanymi ;naprawami.

Uzyskane w ten sposób dane raportowane są do producenta, aby ten mógł odpowiednio kontrolować i modyfikować produkty eliminując wady.

Usterki

Tabela usterek zawiera ogólną listę kodów związanych z typowymi usterkami dla danej grupy urządzeń. Usterka kodowana jest ogólnym typem – w załączniku przykładowa lista usterek. Definiując listę usterek określamy normatywny czas rpacy serwisanta związany z usunięciem danej ustaerki. Na podstawie normatywnego czasu naprawy naliczany jest koszt naprawy związany z roboczogodziną.

Uszkodzenie

Tabela uszkodzeń zawiera listę uszkodzeń stanowiących uszczegółowienie listy usterek. Powiązane uszkodzenia (w ramach wybranej ogólnej usterki urządzenia może zostać określone typowe uszkodzenie lub ewentualnie wybrać inny niesklasyfikowany rodzaj uszkodzenia)

W załączonym przykładzie można definiować że w przypadku określonego uszkodzenia wymagane jest dołączenie dokumentacji w postaci zdjęć, oraz określenie domyślne że dane uszkodzenie podlega naprawie gwarancyjnej Ponadto definiowany jest opis w języku polskim i angielskim oraz komentarz dla serwisanta wykonującego naprawę.

Usystematyzowanie wad towarów na USTERKI (typ ogólny) i USZKODZENIA (bardziej szczegółowy) służy ewidencji reklamacji w celach raportowania.

;

Uszkodzenia i usterki

<


NARZĘDZIA ZNAKOWANIE

Narzędzia znakowane są za pomocą tagów RFID. Tagi RFID UHF montuje się za pomocą kleju, nitów, trytytki lub przkręcane.Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.Narzędzia znakowane są za pomocą tagów RFID. Tagi RFID UHF montuje się za pomocą kleju, nitów, trytytki lub przkręcane..

STANY MAGAZYNOWE

Program WMS rejestruje stany magazynowe, porwadzi ewidencję ilościowo wartościową. Jednocześnie oprogramowanie WMS zapewnia kotnrolę stanów magazynowych.Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

PROGRAM DO OBSŁUGI REKLAMACJI

Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do obsługi reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

PLANOWANIE WIZYT HANDLOWCA

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty planowane. Planowanie wizyt handlowca opiera się więc na pracy w jego osobistym kalendarzu.Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie.

Polecamy: USTERKI I USZKODZENIA


Kody IRIS

Usterki i uszkodzenia EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw ( kody IRIS ), zastosowanie tego rozwiązania podzcas rejestrowaia zgłoszeń reklamacyjnych.

usterki i uszkodzenia

instrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzeniainstrukcja usterki i uszkodzenia