Zgłoszenia reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjneZgłoszenia reklamacyjneZgłoszenia reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne

Zgłoszenia reklamacyjne

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.


Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego

W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego lub wskazany pracownik rejestruje dane z otrzymanego zgłoszenia w formularzu, tworząc nowe zgłoszenie reklamacyjne.

Wzbogacone o opis procesu obsługi reklamacji skierowane zostaje ono do osoby odbierającej reklamacje.

  • Opracowanie problemów - osoba odbierająca zgłoszenie odpowiedzialna jest za merytoryczne opracowanie listy problemów (punkty ponumerowane), zdefiniowanie przyczyn (słownik przyczyn), stworzenia wstępnej listy zadań do wykonania (w nawiązaniu do listy problemów) oraz innych szczegółów (np. załączniki) dotyczących zgłoszenia. Następnie tak uzupełnione zgłoszenie trafia do zatwierdzenia/weryfikacji przez kierownika.
  • Zadania i terminy - Kierownik odpowiada za końcowe zdefiniowanie zadań (akceptuje poprzednio stworzoną listę, koryguje ją albo tworzy nową) oraz przyporządkowanie terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. Po zatwierdzeniu zadania rozsyłane są do wskazanych osób (wraz z komunikatami oraz e-mailem). Kierownik może wysłać informację do osób realizujących zadania z prośba o pilną aktualizację statusów i poziomu zaawansowania prac. W dowolnym momencie ma możliwość wyświetlenia posumowania lub raportu stanu realizacji danego zgłoszenia z różnym stopniem szczegółowości ;
  • Wykonanie zadań Osoby realizujące, do których trafiły poszczególne zadania, w trakcie ich wykonania raportują jak bardzo prace są zaawansowane. Dodatkowo wykonawca ma możliwość zgłaszania uwag do zadania i negocjowania terminu z osobą, która je zleciła. Ta posiada możliwość edycji danych zadania (terminu i osoby odpowiedzialnej). Obowiązkiem osoby przydzielonej do realizacji zadania jest zgłoszenie jego zakończenia.
  • Raportowanie - System na podstawie zgromadzonych danych pozwala na wygenerowanie raportów zbiorczych.
  • Przy każdej reklamacji podajemy ściśle określone dane, np. przyczynę jej zgłoszenia. Tworzenie raportów na podstawie tych danych pozwala nam na określenie, które usterki występowały najczęściej oraz wskazanie, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Podając np. typ usterki możemy natychmiast przywołać wszystkie reklamacje, w których wystąpiła, sprawdzić powód jej powstania i sposoby jej usunięcia
<


PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

SoftwareStudio to producent oprogramowania, który dostarcza rozwiązania biznesowe oraz programy na zamówienie.Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. . SoftwareStudio to producent oprogramowania, który dostarcza rozwiązania biznesowe oraz programy na zamówienie..

KOLEKTOR DANYCH ANGIELSKI

Kolektor danych z systemem operacyjnym Android i zainstalowanym programem WMS oraz angielską wersją językową (po angielsku, język angielski) to sprawne narzędzie w rękach obcojęzycznego magazyniera.Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. .

SYSTEMY KLASY WMS

Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP.Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. . Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP..

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS 1612

Jedną z uniwersalnych transakcji programu WMS jest kalendarz (scheduler).Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. . Jedną z uniwersalnych transakcji programu WMS jest kalendarz (scheduler)..

Zgłoszenia reklamacyjne

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet.

Polecamy: ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNE


Reklamacje

Zgłoszenia reklamacyjne reklamacje

Zgłoszenie internetowe

Zgłoszenia reklamacyjne Program Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników zalogowanych (partnerów, dystrybutorów, marketom).

Reklamacja przez internet

Reklamacja przez internet
Zgłoszenia reklamacyjne Program Studio Reklamacje.net udostępniać może wybranej grupie użytkowników zalogowanych (partnerów, dystrybutorów, markety) oraz dla użytkowników końcowych (konsumentów) formularz zgłoszenia reklamacji przez Internet. Ponadto moduł pozwala na weryfikację statusu reklamacji przez Internet – użytkownik wystarczy, że poda numer zgłoszenia reklamacji RMA, numer referencyjny, numer listu przewozowego lub numer seryjny urządzenia. Internetowy formularz zgłoszenia reklamacji. Istnieje możliwość wykorzystanie anonimowego (bez wymaganego logowania) formularza zgłoszenia reklamacji. Formularz składa się z kilku sekcji: Dane reklamującego: nazwisko i imię, kod i miejscowość, ulica, numer telefonu adres mailowyInformacje o reklamowanym towarze: data powstania wady data zakupu numer dowodu zakupu kod artykułu nazwa artykułu numer seryjny opis problemu.