Administrator

Administrator

Administrator programu crm.net

Administrator

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. Parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu. 

Rola Administrator

W programie specjalna rola pozwala użytkownikowi na zmianę konfiguracji parametrów działania aplikacji.

Użytkownicy

Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby dodać nowy wiersz. Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać prze kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem. Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE. LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA\NAZWA UŻYTKOWNIKA. Kartoteka użytkownika dopisywana jest przez użycie kombinacji klawiszy. Przy próbie dopisania użytkownika bez informacji obowiązkowych wyświetlone zostają komunikaty błędu. Kartoteka użytkownika nie zostaje dopisana. Zmiana danych użytkownika wymaga kliknięcia w wybranym (modyfikowanym) polu w celu uruchomienia edycji pola. Po wprowadzeniu modyfikacji, dane zostają zapisane przez użycie kombinacji klawiszy. Przy zmianie definicji roli użytkownika, nowa rola wybierana jest z listy wyświetlanej w polu ROLA. Kartoteka użytkownika usuwana jest przez użycie klawisza. Uprawnienia dostępu do poszczególnych pozycji menu definiowane są przez zapisanie lub usunięcie znacznika dla pola pozycji menu. Znacznik jest zapisywany lub usuwany przez kliknięcie pola wyboru. Zapisany znacznik oznacza uprawnienia dostępu do pozycji menu. Po dopisaniu nowego użytkownika uprawnie dostępu do pozycji menu nie są nadane.

Numeracja

Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola kartoteki:

  • AKTYWNE znacznik aktywności pozycji kartoteki,
  • OPIS opis pozycji,
  • PRZED dwa pierwsze znaki numeru dokumentu.
  • NUMER numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie.
  • PO typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym.
  • ROK
  • TERMIN DO data, do której obowiązuje numeracja.

Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym.

Parametry

W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. Parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Rodzaje wizyt

Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych rodzajów wizyt wykorzystywanych w formularzu wizyty

Cel wizyty

Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych celów wizyt wykorzystywanych w formularzu wizyty

Działania

Pozwala zdefiniować skorowidz standardowych działań w formularzu wizyty związanych z lepszą obsługą klientów.

Statusy

Pozwala zdefiniować skorowidz statusów oraz ich prezentacji graficznych za pomocą wskazanych ikon plików gif skorowidz nie powinien być zmieniany bez konsultacji z producentem.

Transport

Pozwala definiować samochody wykorzystywane podczas rejestracji wizyt Raporty Tabela przeznaczona do zarządzaniem raportami udostępnianymi użytkownikom roli Koordynator. W tabeli definiuje się raporty oraz ich przyjazne nazwy z jakich będzie można korzystać. Raport zainstalowany w SQL Reporting Services wybieramy ze skorowidza dostępne są do wybrou wszystkie raporty zainstalowane w folderze crm.

<


PROGRAMY WMS 1801

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców.Administrator programu crm.net. System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców..

NARZĘDZIA MAGAZYN

Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych z to pracowników.Administrator programu crm.net. Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych z to pracowników..

SYSTEM WMS 1242

SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.Administrator programu crm.net. SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych..

ZAPEWNIA STUDIO MAGAZYN

Mając na uwadze różnorodność odbiorców a co za tym idzie wielkości obsługiwanych zamówień oraz wymogów formalnych narzucanych przez odbiorcę program magazynowy musi być przygotowany do obsługi kilku alternatywnych ścieżek obiegu asortymentu. Możliwości takie zapewnia Studio Magazyn NET dostarczając procedury zarówno dla wydań detalicznych – kiedy pomijany jest np. etap pakowania towaru na palety wysyłkowe oraz dla wydań hurtowych wymagających dodatkowej dokumentacji.

Administrator

Administrator programu crm.net

Administrator programu crm.net

Polecamy: ADMINISTRATOR


Obsługa informatyczna firm

Administrator Obsługa informatyczna firm

Personalizacja

Administrator Personalizacja

Usługi informatyczne

Administrator Usługi informatyczne

administrator

instrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administratorinstrukcja administrator