Personalizacja

Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:

  • Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. 
  • Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) - za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML. 
  • Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook. 
  • Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie - za pomcą szablonu - format HTML 
  • Dostosowanie układu widoków tabel - szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych - za pomcą szablonu aspx. 
  • Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukwoanych przez system i eksportowanych do PDF - format szbalonu XML - rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)


SYSTEM WMS W MAGAZYNIE 1830

Używany system WMS w magazynie pozwala prowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Używany system WMS w magazynie pozwala prowadzenie kontroli i bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień..

EWIDENCJA NA MAGAZYNIE WEDŁUG NUMERÓW SERYJNYCH

Oprogramowanie dla magazynów wysokiego składowania oferuje funkcjonalność typu ewidencja na magazynie według numerów seryjnych (SN).Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Oprogramowanie dla magazynów wysokiego składowania oferuje funkcjonalność typu ewidencja na magazynie według numerów seryjnych (SN)..

SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery..

TAGI RFID NA METAL

Tagi RFID na metal są specjalnie dostosowane do pracy na powierzchniach metalowych. Części metalowe mogą być wykorzytsywane jako dodatkowa antena.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Tagi RFID na metal są specjalnie dostosowane do pracy na powierzchniach metalowych. Części metalowe mogą być wykorzytsywane jako dodatkowa antena..

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagańPersonalizacja programu CRM

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Polecamy: PERSONALIZACJA PROGRAMU CRM


Administrator

Personalizacja Administrator

Instalacja programu

Personalizacja Instalacja programu

Konfiguracja modułu CRM

Konfiguracja modułu CRM
Personalizacja programu CRM Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające na projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy. Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych łatwiej jest konfigurować ustawienia per dana rola. Lista zdefiniowanych ról w systemie wyświetlana jest w postaci rozwijanego submenu. Konfiguracja modułu CRM obejmuje więc takie elementy i transakcje jak: budowanie menu, układ submenu, rejestry i zestawienia tabel, formularze dopisywania i edycji danych, raporty. Z przedstawione zakresu widać, że całość systemu CRM można dowolnie przeprojektować za pomocą modułu konfiguracji.

personalizacja programu crm

instrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crm