Personalizacja

Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:

  • Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. 
  • Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) - za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML. 
  • Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook. 
  • Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie - za pomcą szablonu - format HTML 
  • Dostosowanie układu widoków tabel - szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych - za pomcą szablonu aspx. 
  • Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukwoanych przez system i eksportowanych do PDF - format szbalonu XML - rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)


SYSTEM DO REKLAMACJI

Wprowadzenie dokumentów reklamacyjnych do bazy RMA za pomocą system do reklamacji formalizuje i usprawnia obieg dokumentów, przez co zarządzanie reklamacjami staje się łatwiejsze. Wdrożenie systemu informatycznego opartego o program do reklamacji wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu, a w efekcie pozwala zarządzać reklamacjami.

WMS SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

WMS system zarządzania magazynem wykorzystujący platformę Microsoft IIS Server, bazę danych MS SQL Server dostarcza rozwiązań dla najbardziej wymagających.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . WMS system zarządzania magazynem wykorzystujący platformę Microsoft IIS Server, bazę danych MS SQL Server dostarcza rozwiązań dla najbardziej wymagających..

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Zarządzanie reklamacjami za pomocą oprogramowania SoftwareStudio uporządkowuje procesu związane z obsługą zgłoszeń reklamacyjnych.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Zarządzanie reklamacjami za pomocą oprogramowania SoftwareStudio uporządkowuje procesu związane z obsługą zgłoszeń reklamacyjnych..

SKŁADOWANIE

WMS program magazynowy skutecznie pomaga kierownikowi magazynu w podziale prac w magazynie.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . WMS program magazynowy skutecznie pomaga kierownikowi magazynu w podziale prac w magazynie..

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagańPersonalizacja programu CRM

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Polecamy: PERSONALIZACJA PROGRAMU CRM


Administrator

Personalizacja Administrator

Instalacja programu

Personalizacja Instalacja programu

Konfiguracja modułu CRM

Konfiguracja modułu CRM
Personalizacja programu CRM Z poziomu modułu administracyjnego StudioSystem można uruchomić moduł konfiguracji oprogramowania. jest to zaawansowane narzędzie pozwalające na projektowanie i zarządzanie sposobem działania platformy. Konfigurować można całość systemu (wszystkie parametry), ale ze względów praktycznych łatwiej jest konfigurować ustawienia per dana rola. Lista zdefiniowanych ról w systemie wyświetlana jest w postaci rozwijanego submenu. Konfiguracja modułu CRM obejmuje więc takie elementy i transakcje jak: budowanie menu, układ submenu, rejestry i zestawienia tabel, formularze dopisywania i edycji danych, raporty. Z przedstawione zakresu widać, że całość systemu CRM można dowolnie przeprojektować za pomocą modułu konfiguracji.

personalizacja programu crm

instrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crminstrukcja personalizacja programu crm