Filtrowanie

Filtrowanie

Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania.


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania
zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie.

Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg
znaków, w polu numerycznym - liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.


Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać Operację, która ma zostać wykonana.


Warunki filtrowania pól znakowych:


- NIE USTAWIONE - brak określenie warunku filtrowania.

- RÓWNY - filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków.

- RÓŻNY OD - Filtrowanie wartości różnych od zdefinowanego znaku lub ciągu znaków.

- PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.

- NIE PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków.

- ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków.

- NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków.

- BRAK - filtrowanie pustych pól.

- JEST -Filtrowanie niepustych wartości.

- PUSTE - filtrowanie pól pustych.

- NIE PUSTE - filtrowanie pól niepustych.


Wykonanie filtrowania wymaga potwierdzenia polecenia URUCHOM FILTROWANIE.

Warunki filtrowania dla pól numerycznych różnią się od filtrowania pól znakowych.

Poniżej charakterystyka warunków filtrowania pól numerycznych:- NIE USTAWIONE - bez warunku filtrowania.

- WIĘKSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej.

- WIĘKSZY - Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej.

- RÓWNY-filtrowanie wartości równych zdefiniowanej.

- RÓŻNY OD - filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej.

- MNIEJSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej.

- MNIEJSZY - filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej.

- POMIĘDZY - Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.

- POZA - Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym.


 Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego.

- BRAK - filtrowanie pól pustych.

- JEST - filtrowanie wartości niepustych, w tym 0.Wprowadzenie złożonego warunku filtrowania (wg więcej niż jednego pola i różnych warunków) wymaga:

1. edycji wybranych pól w pasku funkcji filtrowania,

2. wyświetlenia i wybrania z listy warunków filtrowania właściwych parametrów,

3. uruchomienia warunku filtrowania.


Usunięcie warunku lub warunków filtrowania wymaga wybrania z listy warunków filtrowania polecenia USUŃ FILTR lub USUŃ WSZYSTKIE FILTRY. Pierwsze polecenie usuwa wartość warunku filtrowania dla pola, dla którego wyświetlona zastała lista. Polecenie USUŃ WSZYSTKIE FILTRY usuwa wszystkie zdefiniowane wartości filtrowania.<


OPROGRAMOWANIE DLA HANDLOWCA

Nowo zatrudniony handlowiec szybko jest w stanie podjąć pracę poprzedniego przedstawiciela handlowego, wystarczy mu bowiem tylko przestudiowanie historii zaszłej pomiędzy firmą a kontrahentem.Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. .

STUDIO MAGAZYN

Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania.Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. . Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania..

SYSTEMY WMS

Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej.Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. . Systemy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej..

PROGRAM DO AWIZACJI AUT

Sekcja Transport dla magazynu (program do awizacji aut) pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie.Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. . Sekcja Transport dla magazynu (program do awizacji aut) pozwala nam na bezpośrednie dopisanie transportu do wybranego magazynu, wybranej rampy i wybranej godzinie..

Filtrowanie

Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania.

Filtrowanie danych w tabeli wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania.

Polecamy: FILTROWANIE


Grupowanie

Filtrowanie Grupowanie

Sortowanie

Filtrowanie Sortowanie

filtrowanie

instrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanieinstrukcja filtrowanie