Eksport danych

Eksport danych

Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku
ekranu.
Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów
eksportu danych.
W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów
określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach
tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO.
Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ.
Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.<


PROGRAM REKLAMACJE

Zarządzanie procesami jakie daje program reklamacje, pozwala współpracować wszystkim pracownikom Państwa firmy poprzez ujednolicony system. Jedna baza danych MS SQL 2012 Server oraz możliwości analityczne systemu dają Państwu błyskawiczną informację o zaawansowaniu zadań. Dostęp do wszystkich informacji, które przemieszczają się wraz z procesami, jest ograniczony poprzez role i prawa dostępu.

PLANOWANIE WIZYT HANDLOWCA

Standardowo wprowadzanie nowej wizyty skutkuje umieszczeniem dokumentu w rejestrze oznaczonym jako wizyty planowane. Planowanie wizyt handlowca opiera się więc na pracy w jego osobistym kalendarzu.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS.

SYSTEM DO MAGAZYNU

Bezpieczny i stabilny system do magazynu oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Bezpieczny i stabilny system do magazynu oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet..

PROGRAM MAGAZYNOWY ONLINE

Program magazynowy online działa na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Program magazynowy online działa na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android..

  Eksport danych

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Polecamy: EKSPORT DANYCH


  Załączniki

  Eksport danych Załączniki

  eksport danych

  instrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danych