Eksport danych

Eksport danych

Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku
ekranu.
Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów
eksportu danych.
W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów
określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach
tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO.
Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ.
Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.<


KOLEKTOR DANYCH ANDROID

Kolektor danych z systemem Android i zainstalowanym programem WMS to sprawne narzędzie w rękach każdego magazyniera.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Kolektor danych z systemem Android i zainstalowanym programem WMS to sprawne narzędzie w rękach każdego magazyniera..

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

Obsługa informatyczna jaką zapewnia SoftwareStudio to usługi zarządzania systemami tele informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach. Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Obsługa informatyczna jaką zapewnia SoftwareStudio to usługi zarządzania systemami tele informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.

APLIKACJE NA ZAMÓWIENIE

SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. SoftwareStudio to producent programów komputerowych dostarczający rozwiązania biznesowe oraz aplikacje na zamówienie..

PROGRAM CRM

Oferowany przez SoftwareStudio program CRM pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów. Do tego celu przygotowany został specjalny formularz - aplikacja dla handlowców, za pomocą którego handlowiec wprowadza informacje gdzie, kiedy i u kogo przebywał.

  Eksport danych

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Polecamy: EKSPORT DANYCH


  Załączniki

  Eksport danych Załączniki

  eksport danych

  instrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danych