Eksport danych

Eksport danych

Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku
ekranu.
Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów
eksportu danych.
W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów
określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach
tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO.
Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ.
Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.<


GOSPODARKA NARZĘDZIOWA

Oprogramowanie StudioSystem oferuje rozwiązanie do prowadzenia gospodarki narzędziowej - magazyn narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) jak i zewnętrznym kontrahentom.

WMS ANDROID

Program WMS Android stanowi ważny element rozwiązań obsługi magazynu logistycznego, uruchamiając go na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazyniera.

NARZĘDZIA KOSZTY

Program wspiera rozliczanie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i pojazdów.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. Program wspiera rozliczanie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i pojazdów..

APLIKACJE WEBOWE POZNAŃ

SoftwareStudio producent oprogramowania, dostawca usług w chmurze prywatnej dostarcza aplikacje webowe poznań.Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS. SoftwareStudio producent oprogramowania, dostawca usług w chmurze prywatnej dostarcza aplikacje webowe poznań..

  Eksport danych

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS

  Polecamy: EKSPORT DANYCH


  Załączniki

  Eksport danych Załączniki

  eksport danych

  instrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danych