Skany dokumentów

Skany dokumentów

Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.


Funkcja SKANY przeznaczona jest do dołączania plików graficznych skanów dokumentów ze skanerów w formacie JPG. Standardowa funkcja pozwalająca przeglądać i dopisywać pliki w formacie graficznym JPG stanowiące dodatkowe załączniki do wskazanego dokumentu. Plik podczas wygrywania ma generowany automatycznie miniaturkę 200x100 pikseli do prezentacji na liście. Do każdego rejestrowanego dokumentu możemy dołączać dowolną ilość skanów (plików) pod warunkiem że dla danej sprawy każdy plik ma inną nazwę. Wgrywając plik o tej samej nazwie nastąpi skasowanie wcześniejszego (zastąpienie) pliku.


MAGAZYN Z NARZĘDZIAMI

Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

PROGRAM DO MAGAZYNOWANIA TOWARU 2

SoftwareStudio wdraża program do magazynowania towaru.Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.SoftwareStudio wdraża program do magazynowania towaru..

NARZĘDZIA PRZEGLĄDY

Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn.Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn..

PROGRAMY WMS 1801

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców.Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców..

Skany dokumentów

Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.

Dołączanie plików graficznych skanów dokumentów.

Polecamy: SKANY DOKUMENTÓW


Skanowanie dokumentów

Skany dokumentów Skanowanie dokumentów

Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami

Skany dokumentów Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami

Klasyfikacja i kategorie dokumentów

Skany dokumentów Program archiwizacji dokumentów umożliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o taką klasyfikację. Odpowiednia klasyfikacja dokumentu sprawy może wyznaczać kategorię, z którą związana jest m.in. informacja o archiwizacji dokumentu oraz jak długo dokument musi być przechowywany. W ten sposób w bazie danych dostępny jest rejestr spraw będący chronologicznym spisem wszystkich wpływających i obsługiwanych dokumentów. Możliwe jest również wyszukiwanie spraw w oparciu o numer lub kategorię nadaną podczas rejestracji.

Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami

Skany dokumentów System Archiwizacji Dokumentów pozwala w wygodny sposób gromadzić dokumenty w centralnym repozytorium. Dzięki wykorzystaniu interfejsu przeglądarki internetowej zapewniony jest łatwy dostęp oraz intuicyjna obsługa. Mechanizmy automatycznego przesyłania dokumentów zeskanowanych z urządzenia ułatwia pracę np. przez serwer FTP. Dzięki integracji można łatwo włączyć zarządzanie dokumentami i wyszukiwanie do procesów zarządzania i pracy grupowej. Otwarta architektura umożliwia tworzenie i rozbudowywanie repozytoriów oraz skuteczne dostosowywanie ich do zaawansowanych potrzeb poprzez tworzenie dedykowanych modułów.

skany dokumentow

instrukcja skany dokumentówinstrukcja skany dokumentówinstrukcja skany dokumentów