Komentarze i notatki

Komentarze i notatki

Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy


Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypisać dowolną ilość komentarzy przez różnych pracowników. Standardowa funkcja pozwalająca przeglądać listę uwag i komentarzy do wybranej pozycji z tabeli. Wyświetla się okno z listą uwag i komentarzy, z możliwością edycji i dopisywania nowych. Wyświetlona tabelka pozwala oznaczyć czy dany komentarz - notatka - jest aktywna, przypisać 5 znakowy kod oddziału (MPK - miejsce powstawania kosztów) wprowadzić tekst komentarza za pomocą skalowalnego okna - treść dowolnej długości. Po zapisaniu takiej notatki automatycznie program zapisuje informacje KTO i KIEDY dokonał takiego zapisu. Zapisane informacje - notatki można edytować w zależności od poziomu uprawnień.


NARZĘDZIOWNIA PROGRAM

StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziownia program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi.Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziownia program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi..

WYDANIE RW 2

Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia.Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia..

INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku.Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia prowadzona tradycyjnie trwa długo i jest uciążliwa z uwagi na trudności w zidentyfikowaniu i spisaniu majątku..

OPROGRAMOWANIE MAGAZYNOWE ONLINE

Oprogramowanie magazynowe online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy. Oprogramowanie magazynowe online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery..

Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzyKomentarze i notatki

Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy

Do każdego zarejestrowanego dokumentu można przypsiać dowolną ilość komentarzy

Polecamy: KOMENTARZE I NOTATKI


Share Files

Komentarze i notatki Share Files

Aplikacje magazynowe

Komentarze i notatki Aplikacje magazynowe działać mogą w środowisku wirtualnym, np. VMWare i być udostępniane użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Bogatą funkcjonalność oprogramowania magazynowego uzupełniają standardowe funkcje platformy takie jak np. zapis danych do plików Excel, automatyczna wysyłka raportów oraz powiadomień droga mailową. Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie magazyn, które może być zintegrowane z systemem ERP w zakresie kartotek magazynowych oraz dokumentów magazynowych.

komentarze i notatki

instrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatkiinstrukcja komentarze i notatki