Personalizacja

Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:
- Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
- Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) - za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
- Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook.
- Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie - za pomcą szablonu - format HTML
- Dostosowanie układu widoków tabel - szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych - za pomcą szablonu aspx.
- Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukwoanych przez system i eksportowanych do PDF - format szbalonu XML - rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)<


NARZĘDZIA INWENTARYZACJA

Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Program posiada moduł inwentaryzacji magazynu narzędzi, sprzętu, środków trwałych i wyposażenia..

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Bezpieczny i stabilny system do zarządzania magazynem oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Bezpieczny i stabilny system do zarządzania magazynem oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej WiFi lub przez Internet..

WMS ANDROID 1014

WMS Android stanowi moduł systemu do obsługi magazynu. Uruchamiając WMS Android na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazynierów.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań .

MAGAZYNOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Magazynowe systemy informatyczne rozwiązują wiele problemów związanych z ewidencją dużych ilości towarów przewijających się przez magazyny logistyczne.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Magazynowe systemy informatyczne rozwiązują wiele problemów związanych z ewidencją dużych ilości towarów przewijających się przez magazyny logistyczne..

Personalizacja systemu DMS

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

personalizacja systemu dms

instrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dms