Personalizacja

Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:
- Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
- Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) - za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
- Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook.
- Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie - za pomcą szablonu - format HTML
- Dostosowanie układu widoków tabel - szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych - za pomcą szablonu aspx.
- Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukwoanych przez system i eksportowanych do PDF - format szbalonu XML - rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)<


NARZĘDZIA LEGALIZACJE

Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych..

PROGRAM MAGAZYNOWY

Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android..

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Program daje możliwość zarządzanie magazynem w sytuacji lokowania przyjmowanych towarów w zależności od objętości, wagi, rozmiaru palety, rodzaju lokalizacji. Studio WMS .net to aplikacja przeznaczona jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

NARZĘDZIA PRODUKCJA

Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami..

Personalizacja systemu DMS

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

personalizacja systemu dms

instrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dmsinstrukcja personalizacja systemu dms