Personalizacja

Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań


Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań:
- Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa.
- Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) - za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
- Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook.
- Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie - za pomcą szablonu - format HTML
- Dostosowanie układu widoków tabel - szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych - za pomcą szablonu aspx.
- Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukwoanych przez system i eksportowanych do PDF - format szbalonu XML - rdlc oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)


MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADU 1831

System magazynowy potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalność niż zwykle używany w firmie księgowy program magazynowy.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . System magazynowy potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalność niż zwykle używany w firmie księgowy program magazynowy..

WYDANIE RW

Wydanie wewnętrzne RW to specjalny dokument magazynowy. Za jego pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z wewnętrznym wydaniem towaru z magazynu.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Wydanie wewnętrzne RW to specjalny dokument magazynowy. Za jego pomocą dokumentuje się wszelkie czynności związane z wewnętrznym wydaniem towaru z magazynu..

STUDIO MAGAZYN

Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Program Studio Magazyn posiada wiele sprawdzonych w działaniu konfiguracji dla różnych scenariuszy użytkowania..

MOBILNA OBSŁUGA MAGAZYNU

Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilna obsługa magazynu.Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań . Kolektor danych lub telefon z systemem Android zapewnia mobilna obsługa magazynu..

Personalizacja systemu RMA

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań

personalizacja systemu rma

instrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rmainstrukcja personalizacja systemu rma