Eksport danych

Eksport danychEksport danych

Eksport danych

Eksport danych

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.


Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.<


SYSTEM AWIZACYJNY

Awizacja dostaw umożliwia logowanie się dostawców lub przewoźników za pomocą przeglądarki internetowej (przez www) i rezerwację wolnego terminu w wybranym doku magazynu poprzez system awizacyjny.Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

NARZĘDZIA LEGALIZACJE

Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych.Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych..

SYSTEMY KLASY WMS

Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP.Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP..

PROGRAM CRM

Oferowany przez SoftwareStudio program CRM pozwala handlowcom rejestrować swoje wizyty u klientów. Do tego celu przygotowany został specjalny formularz - aplikacja dla handlowców, za pomocą którego handlowiec wprowadza informacje gdzie, kiedy i u kogo przebywał.

  Eksport danych

  Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

  Polecamy: EKSPORT DANYCH


  Eksport danych

  Eksport danych Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu.

  eksport danych reklamacje

  instrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danych