Bezpieczeństwo systemu DMS

Bezpieczeństwo systemu DMS

Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.


Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie - czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Uwierzytelnienie użytkownika wymaga jakiejś formy formy sprawdzania referencji, którymi legitymuje się użytkownik aplikacji. Jeżeli przedstawione przez użytkownika referencje zostaną przez serwer aplikacji uznane (serwer wie z kim ma do czynienia i jakie zasoby może udostępnić etmu użytkownikowi) wówczas aplikacja może wyświetlić odpowiednią stronę z zakresem uprawnień. Użytkownik, który nie zostanie uwierzytelniony nazywa się ANONIMOWY i kierowany jest on automatycznie do strony logowania lub może być przekierowany na wskazany portal klienta. System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie oferuje środowisko VisualStudio oraz ASP.Net. Środowisko to oferuje trzy rózne mechanizmy uwierzytelnienia:
- Standardowe uwierzytelnianie WIndows z IIS
- Forms - oparte o formularze - aplikacja wymaga, aby wszytskie moduły obsługujące żadania stron zawierały cookies wydane przez serwer. Jest to domyślne rozwiązanie naszych aplikacji. Próba dostępu użytkowników do zasobów zabezpieczonych bez cookies pwooduje auotmatyczne przekierowanie do strony logowania., która weryfikuje referencje wydające cookies.
- Passport - rozwiązanie oprte na identyfikatorze użytkownika, ale cookies są wydawane przez serwis uwierzytelnienia Microsoft.

Problem z pisaniem aplikacji inetrnetowych nie leży w logice biznesowej, która znana jest od lat 90 tych, kiedy komputery klasy PC zaczęto wykorzystywać do prac biurowych w środowisku DOS. Logika nowych aplikacji biznesowych nie odbiega znacząco od tych z lat 90tych, jednak sam fakt implementowania aplikacji na różnych urządzeniach połączonych do internetu powodują zupełnie nową jakość problemów informatycznych do rozwiązania, a w szczególności bezpieczeństwo aplikacji internetowych. Internet ma charakter publiczny i niekontrolowany. programiści piszący aplikacje w latach 90tych, a w szczególności aplikację DOSowe, generalnie nie stosowali żadnych funkcji zabezpieczających, gdyż o ile komputer znajdował się w pomieszczeniu zamykanym na klucz, ich dane były stosunkowo bezpieczne. Aplikacje w wersjach internetowych wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Samodzielne pisanie procedur bezpieczeństwa jest wyjątkowo trudne i kosztowne (aplikacje zabezpieczeń wymagają: oprogramowania, debugowania, tetsowania, wdrażania, administrowania itp). Pracownicy w firmie przychodzą i odchodzą, to znów rodzi kolejne problemy bezpieczeństwa oraz wiedzy o tym jak to działa. Chyba nikt, z programistów piszących aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw nie jest ekspertem od algorytmów zabezpieczających, szyfrujących, uwierzytelniających, dlatego warto jest wykorzystać standardy oferowane przez Microsoft dostępne za pomocą platformy .Net (dot net) - zamiast wywarzać otwarte drzwi i samodzielnie próbować tworzyć rozwiązania.<


SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery..

NARZĘDZIOWNIA CZYTNIK RFID UFH

Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i przedmiotów za pomocą fal radiowych.Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i przedmiotów za pomocą fal radiowych..

SYSTEMY KLASY WMS

Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP.Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP..

MAGAZYN Z NARZĘDZIAMI 2

Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne.Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne..

    Bezpieczeństwo systemu DMS

    Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń.

    bezpieczenstwo systemu dms

    instrukcja bezpieczeństwo systemu dmsinstrukcja bezpieczeństwo systemu dms