Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.


Analiza przedwdrożeniowa - Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony.

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) ;najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej.

Efektem realizacji usługi jest raport analizy przedwdrożeniowej, który zawiera kilka podstawowych elementów:

  • Identyfikację procesów biznesowych
  • zakres funkcjonalny wdrożenia
  • zakres organizacyjny wdrożenia
  • proponowane cele wdrożenia
  • określenie korzyści biznesowych
  • harmonogram realizacji prac wdrożeniowych
  • Szacunkowe koszty przedsięwzięcia
  • Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej

Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

<


SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję.Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.System zarządzania magazynem obejmuje wszystkie istotne z punktu widzenia kierownika magazynu operacje i ich ewidencję..

SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY MAGAZYNEM

Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem.Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem..

OPROGRAMOWANIE WMS 1810

Oprogramowanie WMS wraz ze sprzętem stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem.Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.Oprogramowanie WMS wraz ze sprzętem stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem..

DRUKARKI RFID ETYKIET

Drukarka etykiet RFID przeznaczona do drukowania kodów kreskowych wyposażone w koder RFID UHF dalekiego zasięgu.Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.Drukarka etykiet RFID przeznaczona do drukowania kodów kreskowych wyposażone w koder RFID UHF dalekiego zasięgu..

Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS

Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.

Analiza przedwdrożeniowa systemu magazynowego WMS.

Polecamy: ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU WMS


Wdrożenie systemu WMS

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS Wdrożenie systemu WMS

Harmonogram prac wdrożenia

Harmonogram prac wdrożenia
Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Zleceniodawcy (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych).

Identyfikacja i opis procesów biznesowych

Identyfikacja i opis procesów biznesowych
Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej.

Określenie kosztu wdrożenia programu magazynowego

Określenie kosztu wdrożenia programu magazynowego
Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS Koszty wdrożenia (na podstawie szacowanego budżetu dni pracy konsultantów firmy wdrożeniowej), koszty licencji na system (z uwzględnieniem prognozowanej liczby użytkowników) oraz sprzętu IT i infrastruktury technicznej .

Zakres wdrożenia programu magazynowego

Zakres wdrożenia programu magazynowego
Analiza przedwdrożeniowa systemu WMS Wypracowane wspólnie ze Zleceniodwcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS.

analiza przedwdrozeniowa systemu wms

instrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wmsinstrukcja analiza przedwdrożeniowa systemu wms

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl