Eksport danych z programu magazynowego

Eksport danych z programu magazynowego

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

Eksport danych z programu magazynowego

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, Operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji.


SYSTEM DO AWIZACJI

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag).Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag)..

SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY MAGAZYNEM

Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem.Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.Oprogramowanie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem..

PROGRAM DLA HANDLOWCA

Wizyty handlowca powiązane są zwykle z ponoszeniem określonych kosztów, które mogą być rejestrowane za pomocą program dla handlowca. Wydatki związane z daną wizytą handlowiec wprowadza w zakładce koszty delegacji.

PROGRAM MAGAZYNOWY

Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android.Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.Program magazynowy można uruchamiać na urządzeniach za pomocą przeglądarki Internetowej oraz jako aplikacja na systemie Android..

program magazynowy IIS, WMS  Eksport danych

  Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach.

  eksport danych wms

  instrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danychinstrukcja eksport danych

  Instrukcje

  Dane kontaktowe

  SoftwareStudio
  SoftwareStudio Sp. z o.o.
  60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

  53 33 22 626


  poznan@softwarestudio.com.pl
  www.softwarestudio.com.pl