Transakcje

TransakcjeTransakcjeTransakcjeTransakcjeTransakcjeTransakcje

Transakcje

Transakcje

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.


Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.


MOBILNY HANDLOWIEC

Handlowiec ma do dyspozycji kilka transakcji za pomocą których może przeglądać planowane wizyt, wprowadzać notatki ze spotkać oraz wprowadzać zmiany. Moduł na urządzenia z systemem Android stanowi uzupełnienie aplikacji CRM działającej przez przeglądarkę internetową.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Systemy zarządzania magazynem znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach wysokiego składowania.W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.Systemy zarządzania magazynem znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach wysokiego składowania..

OPROGRAMOWANIE DO MAGAZYNU

SoftwareStudio od 2008 roku oferuje oprogramowanie do magazynu.W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.SoftwareStudio od 2008 roku oferuje oprogramowanie do magazynu..

DOKUMENTY W NARZĘDZIOWNI

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem.W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Transakcje

W programie magazynowym transakcje to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Polecamy: TRANSAKCJE


Transakcje w systemie WMS

Transakcje opis transakcji w programie magazynowym

Rejestracja transakcji

Transakcje Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Transakcja KNASO_GRIDASPX

Transakcja KNASO_GRIDASPX
Transakcje Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji.

Transakcja KNASO_INSERTASPX

Transakcja KNASO_INSERTASPX
Transakcje Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=P
Transakcje Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp.

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R

Transakcja MENU_DPMAGASPX?typdok=R
Transakcje Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp.

Transakcje KNKON_GRIDASPX

Transakcje KNKON_GRIDASPX
Transakcje Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień.

Transakcje MENU_DOKUMENTY_MASPX

Transakcje Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Trasnakcja KNKON_INSERTASPX

Trasnakcja KNKON_INSERTASPX
Transakcje Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

transakcje

instrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcjeinstrukcja transakcje

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl