Integracja ENOVA

Integracja ENOVAIntegracja ENOVAIntegracja ENOVA

Integracja ENOVA

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa


Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ENOVA gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL 2008 server. Wymiana danych między ENOVA a programem magazynowym w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system ERP.

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ENOVA ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiagnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano.


NARZĘDZIA PRODUKCJA 2

Podniesienie jakości procesu produkcyjnego, standaryzacja narzędzi w firmie, skrócenie czasu przezbrojeń, przestojów maszyn.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Podniesienie jakości procesu produkcyjnego, standaryzacja narzędzi w firmie, skrócenie czasu przezbrojeń, przestojów maszyn..

CRM ANDROID

Handlowcy będący w trasie mogą korzystać z modułu dostępnego na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android. Udostępniamy aplikacje CRM Android pracujące w na telefony lub tablety z Androidem w wersji 4.x lub nowszej.

NARZĘDZIA MAGAZYN

Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych z to pracowników.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych z to pracowników..

PROGRAM NARZĘDZIA 2

Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas..

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa

CRM

Integracja ENOVA SoftwareSrudio w ramach systemu crm oferuje intergację z programem enova w zakresie wspólnej bazy kartotek kontrahentów i pracowników, oznaczeń MPK. Ponadto istenieje możliwość przekazywania danych o wynagrodzeniach do list płac pracowników, których ewidencja prowadzona jest z module crm.net.

Numery seryjne

Integracja ENOVA integracja programu enova z aplikacją Studio SN2Enova (Serial Number to Enova) to rozwiązanie, które działa w oparciu o dane pobrane z systemu Enova. Dane odczytywane są z Enovy są metodą Read Only, co gwarantuje bezpieczeństwo danych w bazie. Aplikacja przeznaczona jest do rejestracji numerów seryjnych urządzeń w powiązaniu z konkretnymi dokumentami magazynowymi pobranymi z systemu Enova.

integracja enova

instrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enova

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl