Integracja ENOVA

Integracja ENOVAIntegracja ENOVAIntegracja ENOVA

Integracja ENOVA

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa


Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem ENOVA gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Integracja zapewniona jest poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine na poziomie bazy MS SQL 2008 server. Wymiana danych między ENOVA a programem magazynowym w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system ERP.

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ENOVA ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiagnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano.


PROSTA OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO

Prosta obsługa programu magazynowego jest możliwa dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet.

SYSTEM WMS 1242

SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. SoftwareStudio dostarcza system WMS dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych..

OBSŁUGA INFORMATYCZNA PRZEDSIĘBIORSTW

Obsługa informatyczna przedsiębiorstw obejmuje pełen zakres wsparcia w zarządzaniu systemami tele informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa.

WYPOŻYCZENIA

Program przeznaczony do ewidencji sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa. Program przeznaczony do ewidencji sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych..

Integracja ENOVA

Integracja oprogramowania Studio Magazyn WMS.net z systemem ERP ENOVA firmy Soneta z Krakowa

CRM

Integracja ENOVA SoftwareSrudio w ramach systemu crm oferuje intergację z programem enova w zakresie wspólnej bazy kartotek kontrahentów i pracowników, oznaczeń MPK. Ponadto istenieje możliwość przekazywania danych o wynagrodzeniach do list płac pracowników, których ewidencja prowadzona jest z module crm.net.

Numery seryjne

Integracja ENOVA integracja programu enova z aplikacją Studio SN2Enova (Serial Number to Enova) to rozwiązanie, które działa w oparciu o dane pobrane z systemu Enova. Dane odczytywane są z Enovy są metodą Read Only, co gwarantuje bezpieczeństwo danych w bazie. Aplikacja przeznaczona jest do rejestracji numerów seryjnych urządzeń w powiązaniu z konkretnymi dokumentami magazynowymi pobranymi z systemu Enova.

integracja enova

instrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enovainstrukcja integracja enova

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl