Numeracja dokumentów

Numeracja dokumentów

Definicje numerów dokumentów

Definicje numerów dokumentów

System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.


Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola skorowidza numeracji dokumentów:

  • AKTYWNE – znacznik aktywności pozycji kartoteki; ;
  • OPIS – opis pozycji; ;
  • PRZED – dwa pierwsze znaki numeru dokumentu; ;
  • NUMER – numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie; ;
  • PO – typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym;
  • ROK;
  • TERMIN DO – data, do której obowiązuje numeracja.

Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym.


OZNAKOWANIE REGAŁÓW W MAGAZYNIE

Oprogramowanie klasy WMS do sprawnego działania wymaga oznakowanie regałów w magazynie.System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.Oprogramowanie klasy WMS do sprawnego działania wymaga oznakowanie regałów w magazynie..

PROGRAM WMS FUNKCJE STANDARDOWE

Funkcje standardowe w programie WMS obejmują spójny sposób poruszania się po programie, przeglądanie i przetwarzanie danych.System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.Funkcje standardowe w programie WMS obejmują spójny sposób poruszania się po programie, przeglądanie i przetwarzanie danych..

WMS SYSTEM 1018

Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio przeznaczone jest dla firm wymagających więcej niż zwykła gospodarka magazynowa.System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.

SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery..

Numeracja dokumentów

System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.

System automatycznej numeracji dokumentów pozwala na definiowanie sposobu numeracji dla różnych rodzajów dokumentów.

Polecamy: NUMERACJA DOKUMENTÓW


Wypożyczanie i zwrot

Definicje numerów dokumentów Wypożyczanie i zwrot

numeracja dokumentow

instrukcja numeracja dokumentówinstrukcja numeracja dokumentówinstrukcja numeracja dokumentów