Załączniki

Załączniki

Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów


Standardowa funkcja programu magazynowego przeznaczona jest do kopiowania dowolnych plików i kojarzenia ich z danym dokumentem. W przeciwieństwie do skanów lub zdjęć, które standardowo powinny być zapisane w formacie pliku graficznego JPG, załącznikiem może być dowolny plik zapisnay w komputerze. Pliki zapisane w ten sposób na serwerze i skojarzone z dokumentem pozwalają na łatwe i szybkie udostępnianie ich wybranym osobom. Należy pamiętać, że ustawienia serwera mogą ograniczać wielkość plików transferowanych na serwer. W zależności od szybkości łącz należy przyjąć zasadę, że pojedynczy plik kopiowany jako załącznik powinien być wielkości do 1 MB. Ilość dołączanych plików może być dowolna, ograniczeniem jest wielkość przestzreni dyskowej dostępnej dla aplikacji.


MAGAZYN W NARZĘDZIOWNI

Program magazynowy w narzedziowni przygotowany został do zarządzania procesami obrotu narzędziami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, budolanych i usługowych.Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów.

NARZĘDZIA ODZIEŻ

Program do ewidencji odzieży roboczej i środków ochorny osobistej BHP.Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów. Program do ewidencji odzieży roboczej i środków ochorny osobistej BHP..

NARZĘDZIA LEGALIZACJE

Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych.Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów. Program do wyposażenia kontrolno-pomiarowego – legalizacja i kalibracja przyrządów pomiarowych..

PROGRAM WYPOŻYCZANIE NARZĘDZI

Programu w narzędziowni pozwala w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania narzędzi pracy.Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów. Programu w narzędziowni pozwala w przedsiębiorstwie do monitorowania wszelkiego rodzaju transakcji o charakterze wypożyczania narzędzi pracy..

Załączniki w programie WMS

Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów

Program umożliwia dodwanie dowolnych plików stanowiących załączniki do kartotek i dokumentów

Polecamy: ZAŁĄCZNIKI W PROGRAMIE WMS


Grupowanie danych w tabeli

Załączniki uniwersalna metoda grupowania (agregacji) informacji

Sposób na szukanie - filtrowanie

Załączniki uniwersalna metoda wyszukiwania danych w tabeli

Zamiana kolejności danych w tabeli

Załączniki sortowanie danych w celu zmiany kolejności wyświetlania danych tabelarycznych

Dodawanie załącznika

Dodawanie załącznika
Załączniki w programie WMS Do każdego dokumentu magazynowego użytkownik może dołączać dowolne pliki stanowiące załącznik. Mogą to być skany dokumentów, kopie faktur, maile lub zdjęcia. W celu dodania załącznika po wywłaniu funkcji ZAŁĄCZNIKI, wyświetla się standardowe okienko zarządzania załącznikami. W dolnej części po prawej stronie dostępne jest okienko pliku jaki chcemy dodać, przycisk przeglądania zasobów własnego komputera oraz polecenie UPLOAD, za pomocą któego wykonywane jest kopiowanie pliku z lokalnego komputera na serwer. jeżlei kopiwoany plik ma format pliku graficznego np. JPG/JPEG wówczas program wyświetla obraz miniaturki tego pliku. Dla innych plików wyświetlane są ikony symbolizujące rodzaj załącznika.

Usuwanie załączników

Usuwanie załączników
Załączniki w programie WMS W celu usunięcia załączonego pliku z folderu danego dokumentu należy zanzaczyć plik do usunięcia i wybrać polcenie usuwania (kliknąć na ikonę z czerwonym symbolem X) Plik jest fizycznie usuwany z folderu. Innym sposobem jest usuwanie plików z systemu przez administratora serwera.

Wyświetlanie załącznika

Wyświetlanie załącznika
Załączniki w programie WMS Załączone pliki wyświetlane są w poszczególnych folderach w których się znajdują. Na ekranie prezentowane są miniatury (ikony) reprezntujące skrót do danego pliku. W celu otwracia załącznika należy dukrotnie kliknąć na miniaturę danego załącznika. W zalezności do rodzaju załącznika (typ pliku identyfikowany jest na podstawie jego rozszerzenia, znaki po ostataniej kropce w nazwie pliku). Standardowo załączone pliki PDF otwierane są za pomocą programu Acrobat Reader. Jeżeli załącznik ma format, którego system nie potrafi auotmatycznie otworzyć wówczas istniejej możliwość pobrania (skopiowaia / zapisu) pliku na dysk twardy komputera).

Załączniki w folderach

Załączniki w folderach
Załączniki w programie WMS Każdy dokument magazynowy posiada swój unikalny folder w ktróym mogą być przechowywane pliki załączników. Użytkownik w ramach głównego folderu dla dokumentu może tworzyć strukturę drzewiastą dodatkowych folderów organizując sobie dowolnie pliki.

Zmiana folderu

Zmiana folderu
Załączniki w programie WMS Plik załącznika może znajdować się w dowolnym podfolderze w ramach folderu głównego dla danego dokumentu magazynowego. jeżlei mamy rozbudowaną strukturę drzewiastą załączników może istnieć konieczność przenisienia pliku załącznika z jednego filderu do innego. w tym celu należy zanaczyć plik do przeniesienia, wybrac funkcję zmiany folderu (move) orqaz wskazać folder docelwy w którym chcemy aby załącnzik się znajdował. Po zatwierdzeniu plik zostanie skopiowany (przeniesiony) do nowego folderu.

Zmiana nazwy załącznika

Zmiana nazwy załącznika
Załączniki w programie WMS Zdarzyć się może trakcie pracy, że załączony plik będzie miał nazwę która w sposób nieadekwatny odpowiada zawartości załącznika. W takiej sytuacji warto jest uporządkować dane zmieniając nazwę załacznika. Wykonuje się to po zaznacznieu danego pliku i wybierając funkcję zmiany nazwy pliku. Po zatwierdzeniu fizyczna nazwa pliku na serwezre zostanie zmieniona.

zalaczniki w programie wms

instrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wmsinstrukcja załączniki w programie wms

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl