Integracja HermesSQL

Integracja HermesSQL

Integracja programu magazynowego z systemem HermesSQL firmy Humansoft


Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem HERMES SQL ;poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine ponieważ program HermesSQL pracuje na bazie MS SQL 2008 server tak samo jak program magazynowy. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu Studio Magazyn WMS.net z system HermesSQL.

Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym celem ERP jest integracja danych i procesów ze wszystkich obszarów organizacji i ujednolicenie ich w celu łatwego dostępu i przepływu pracy. Wdrożenie systemu ERP nie jest zadaniem łatwym do osiagnięcia, w rzeczywistości pochłania ono dużo czasu na planowanie, konsultacje i w większości przypadków trwa dłużej niż planowano.

Systemy ERP zazwyczaj dokonują integracji poprzez stworzenie jednej bazy danych, która wykorzystuje wiele modułów oprogramowania wykorzystywanych w różnych obszarach organizacji do wielu funkcji biznesowych. Mimo, że idealnym rozwiązaniem był by jeden system ERP dla całej organizacji, wiele większych firm zwykle tworzy system ERP, a następnie opierając się na tym systemie tworzy zewnętrzne interfejsy do innych systemów oddzielnie, te interfejsy mogą być bardziej wydajne i skuteczniejsze w realizowaniu potrzeb organizacji.


PROGRAMY DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Program do zarządzania magazynem skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie.Integracja programu magazynowego z systemem HermesSQL firmy Humansoft . Program do zarządzania magazynem skutecznie wspiera kierownika magazynu w podziale prac w magazynie..

NARZĘDZIA PRODUKCJA

Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami.Integracja programu magazynowego z systemem HermesSQL firmy Humansoft . Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami..

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS 1019

Oprogramowanie do magazynowu wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel.Integracja programu magazynowego z systemem HermesSQL firmy Humansoft . Oprogramowanie do magazynowu wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel..

BADANIA NARZĘDZI

Rejestr wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań. Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.

Integracja HermesSQL

Integracja programu magazynowego z systemem HermesSQL firmy Humansoft

integracja hermessql

instrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessqlinstrukcja integracja hermessql

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl