Kartoteki maszyn i urządzeń

Kartoteki maszyn i urządzeńKartoteki maszyn i urządzeńKartoteki maszyn i urządzeńKartoteki maszyn i urządzeńKartoteki maszyn i urządzeń

Kartoteki maszyn i urządzeń

Kartoteki maszyn i urządzeń

Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.


Kartoteki masyzn i urządzeń podzielone mogą być w programie w dowolny sposób, domyślna konfiguracja proponuje podział na

  • OBIEKTY - maszyny, urządzenia, linie technologiczne, pojazdy
  • ZESPOŁY - w ramach obiekty zdefiniowane części maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
  • CZĘŚCI - definiowanie części wchodzących w skład maszyn i urządzeń oraz kartoteki części zamiennych, jeżeli prowadzimy gospodarkę magazynową.

; ;

<


PROGRAMY DO MAGAZYNOWANIA

Nowoczesne programy do magazynowania dostępne są terminale z czytnikami kodów kreskowych z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową.Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

ZARZĄDZANIE AWIZACJAMI

Zarządzanie awizacjami za pomocą platformy StudioSystem pozwala na rejestrowanie wizyt, kontrolowanie ich cel, czas oraz przebieg na terenie zakładu przemysłowego.Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

MAGAZYNOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Magazynowe systemy informatyczne rozwiązują wiele problemów związanych z ewidencją dużych ilości towarów przewijających się przez magazyny logistyczne.Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

NARZĘDZIOWNIA CZYTNIK RFID UFH

Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i przedmiotów za pomocą fal radiowych.Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu do identyfikacji osób i przedmiotów za pomocą fal radiowych..

Kartoteki maszyn i urządzeń

Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń.

Polecamy: KARTOTEKI MASZYN I URZĄDZEŃ


CMMS.net

Kartoteki maszyn i urządzeń CMMS.net

utrzymanie ruchu programy

Kartoteki maszyn i urządzeń utrzymanie ruchu programy

Awarie

Awarie
Kartoteki maszyn i urządzeń Maszyna bądź urządzenie może ulec awarii, infroamcje o takim zdarzeniu odnotowywane są w zakąłdce AWARIE. Użytkownik ma do dyspozycji dane: br/> - data awarii (dzień, godzina, minuta)br/> - przyczyna awariibr/> - działania korygującebr/> - opis zdarzeniabr/> Wprowadzneie tych informacji sktukuje oznaczenie kartoteki kolorem czerwonym z informacją, że dane urządzenie uległo awarii i wymaga naprawy. Do czasu zakończenia usuwania awarii wyświetlany jest ten komunikat. Po Usunięciu awarii należy wpisać:br/> - datę usunięcia awariibr/> - informację KTO wykonał naprawębr/> - wpisać numer dokumentu naprawy jeżeli z daną usługą powiazana jest faktura kosztowa lub dokument wewnętrznybr/>.

Dane ewidencyjne

Dane ewidencyjne
Kartoteki maszyn i urządzeń Kartoteka maszyn i urządzeń w zakładce DANE EWIDENCYJNE pozwala na gromadzenie informacji okreslajacych numer obiektu, numer zespołu, nazwa polska, nazwa angielska, typ, model, numer seryjny, 3 rózne poziomy cech, grupa produktowa, lokalizacja - miejsce użytkowania, przechowywania, dane producenta, dane dostawcy, oznaczenie wg producenta, czas realizacji zamówienia.

Dane uzupełniające

Dane uzupełniające
Kartoteki maszyn i urządzeń Kartoteka maszyn i urządzeń w zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE pozwala na wprowadzani informacji o roku produkcji, okresie gwarancji, oznacznieu okresy przeglądów i jednostek przeglądów (dzień, miesiąc, rok), data zakupu urządzenia lub maszyny, data uruchomienia, określenie maksymalnej daty eksploatacji, cena ewidencyjna wraz z określenie waluty, ilości sztuk. Ponadto oznacznie czy dana kartoteka podlega legalizacji oraz czy jest aktywna. Istnieje możliwość uzupełnienia opsiu o dowolne uwagi - komentarz.

Legalizacje

Kartoteki maszyn i urządzeń Niektóre urządzenia wymagają legalizacji, w związku z tym program umożliwia rejestrowanie informacji o takim zdarzeniu. W wypadku zdarzenia typu legalizacja wprowadzmay datę rozpoczęcia wykonywania z kalendarza (tylko dzień) wpisujemy numer dokumentu legalizacji, sposób wykonania, datę zakończenia, informację KTO wykonał legalizację, numer faktury za usługę.

Notatki

Kartoteki maszyn i urządzeń Możliwość dopisywania notatek do kartoteki na zasadzie infromacji oraz KTO i KIEDY wpisał notatkę. Zbieranie informacji w rejestzre notatek może być pomocne w diagnozowaniu i zapobieganiu awarii oraz stanowić bazę wiedzy dotyczącą danej maszyny lub urządzenia.

Przeglądy

Kartoteki maszyn i urządzeń Maszyna czy urządzenie może podlegać przeglądom okresowym czy gwarancyjnym. Do wprowadzania informacji o wykonaniu przeglądu służy zakładka PRZEGLĄDY. Wprowadzenie infromacji o rozpoczęciu przeglądu generuje automatycznie powiadomienie w kolorze niebieskim że dana maszyn ajest niedostępna, gdyż trwają przece przeglądowe. Informacje dostępne o przeglądzie to data rozpoczęcia (dzień, godzina, minuta) rodzaj przeglądu, sposób wykonania, opis zdarzenia. Po zakończeniu wykonywania przeglądu należy wpisać datę wykonania przeglądu, KTO go wykonał oraz numer dokumentu powiązany z przeglądem np. fakturę za usługi.

kartoteki maszyn i urzadzen

instrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeńinstrukcja kartoteki maszyn i urządzeń