Artykuły elektryczne

Artykuły elektryczne

Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.


Zgłoszenia reklaamcyjne dotyczące urządzeń elektrycznych lub ;elektronicznych charaketryzuje bardzo dokłądna ewidnecja związana z opisem danego urządzenia. Wynika to z faktu, że urządzenia takei są zwykle dość kosztowne w związku z tym zaróno producenci jak i dystrybutrozy są zainteresowani dokładną wiedzą ile razy dane urządzenie było naprawiane w określonym czasie.

Ponadto serwis napraw urządzeń elektronicznych często zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji uszkodzeń wg standardu IRIS, pozwalającego na raportowanie i analizowanie uszkodzeń wg zgrupowanych cech.

<


PROGRAM DO MAGAZYNU

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce Internetowej.Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce Internetowej..

PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID

Program magazynowy Android stanowi element rozwiązania do obsługi magazynów logistycznych.Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.Program magazynowy Android stanowi element rozwiązania do obsługi magazynów logistycznych..

ANDROIDOWY PROGRAM MAGAZYNOWY

Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy.Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.Dostępny jest w ofercie SoftwareStudio Androidowy program magazynowy..

MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADU

Magazyn wysokiego składu potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy.Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.

Urządzenia elektryczne

Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń.

EICTA - IRIS

Urządzenia elektryczne EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw, zastosowanie tego rozwiązania podzcas rejestrowaia zgłoszęń reklamacyjnych przyśpeisza i ułatwia pracę w serwisie. osoba zgłaszająca reklamację przez internet wybiera kod warunków uszkodzenia oraz kod objawu (informacje za pomocą rozwijanej listy wyboru opisów słownych). Serwisant po otrzymaniu urządzenia do naprawy widzi wybrane pozycje, które moze zmienić oraz uzupełnia dane o kod uszkodzenia, kod sekcji oraz kod naprawy i wymienione części. Rejestrowanie napraw w oparciu o kody EICTA IRIS pozwlają na szybkie analizowanie, raportowanie wykonwyanych napraw oraz wspomaga pracę serwisu, pokazując przy jakim urządzaniu najczęsciej jakie psują się podzespoły oraz jakie wykonwyano czynności naprawcze. Serwisant ma do wglądu informację o 5 najczęsciej powtarzających się naprawach w ramach danego artykułu.

Numer RMA

Numer RMA
Urządzenia elektryczne W celu wprowadzenia do ewidencji reklamacji należy zarejestrować zgłoszenie reklamacyjne poprzez specjalny internetowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego niezbędne podstawowe informacje. Zapisane zgłoszenie reklamacyjne ma przypisany automatycznie unikalny numer zgłoszenia internetowego (numer referencyjny lub numer RMA). Numer ten może być także pryzpisywanu (automatycznie nadawany) przez rpacowników serwisu centralnego akcetpującego dane zgłoszenie. Akceptacja zgłoszenia skutkuje nadaniem numeru RMA, zgłaszający jest informowany o tym fakcie mailowo, otryzmuje powiadomienie z informacją jaki to numer otryzmało jego zgłoszenie. Otrzymany numer RMA zgłaszający powinien umieścić w sposób widoczny i czytalny na przesyłce przekazywanej do serwisu gwarancyjnego.

urzadzenia elektryczne

instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne instrukcja urządzenia elektryczne