Administrator

AdministratorAdministratorAdministratorAdministrator

Administrator aplikacji reklamacje

Administrator aplikacji reklamacje

Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.


Moduł administratora systemu pozwala osobie o określonych uprawnieniach do wprowadzania zmian konfiguracyjnych w systemie, definiowania użytkowników i nadawania im odpowiednich uprawnień. Z tego poziomu uzytkonik ma dostęp do podstawowych paratmetrów programu reklamacje, dostępne są jednak jeszcze inne metody związane z konfgiuracją systemu, te jednak wymagają specjalnych uprawnień administratora i polegają na zmianie plików konfiguraycjnych bądź ustawień w tabelach bazy SQL.

Administrator systemu to narzędzie ułatwiające dostęp dla zaawansowanego użytkownika pragramu, ale nie dla programisty.

<


NARZĘDZIA CZAS ŻYCIA

Narzędziownia ma zarządzać narzędziami od procesu zakupów, właściwym użytkowniem, serwisem, aż po ich likwidację.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

USŁUGI INFORMATYCZNE POZNAŃ

Usługi informatyczne Poznań jakie znajdują się w ofercie SoftwareStudio to pełen zakres wsparcia w zarządzaniu systemami tele informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

OUTSOURCING IT POZNAŃ

Outsourcing it poznań jaki oferuje SoftwareStudio to pełen zakres wsparcia w zarządzaniu systemami tele informatycznymi, bazami danych i sieciami w przedsiębiorstwach.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

USŁUGI IT POZNAŃ

SoftwareStudio producent systemów informatycznych, dostawca usług w chmurze prywatnej oferuje usługi IT Poznań.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Administrator

Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Polecamy: ADMINISTRATOR


Microsoft Business intelligence

Administrator aplikacji reklamacje Microsoft Business intelligence

Program magazynowy

Administrator aplikacji reklamacje program magazynowy

Dziennik

Dziennik
Administrator Dziennik zdarzeń to automatycznie powstający rejestr zdarzeń które program ewidencjonuje podczas jego wykorzystywania. Każda istotne zdarzenia w programie jest rejestrowane i zapamiętywane, tak aby administrator mógł sprawdzić KTO, KIEDY i CO robił w programie. Ponadto zapisy w dzienniku są wykorzystywane podczas analizowania kiedy wykonywano daną czynność przez danego pracownika np. przyjęcia, wydanie, naprawa itp.

Numeracja

Numeracja
Administrator Opcja numeracja dokumentów pozwala za pomocą tabeli definiować kody rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, ich daty wazności oraz formaty.

Parametry

Parametry
Administrator Opcja parametry pozwalają zdefiniować podstawowe parametry wsystemowe, są to dane firmy (nazwa, dane adresowe, etlefon, NIP itp). Parametry, które powinny być zabezpieczone rpzed łatwym dostępem np. dane konta mailowego, połaczenie z bazą SQL definiuje się w pliku web.config.

Skorowidze

Skorowidze
Administrator Skorowidze są to proste tabele, które definiuje administrator programu, za pomocą których użytkownicy dopisując dane do bazy wybierają pozycje z określonej listy pozycji wynikających ze skorowidza. Definiowanie skorowidza pozwala zapanować oraz ujednolicić system rejestracji zdarzeń. Przykładowe skorowidze to: wydziały, miejsca składowania, stanowiska kosztowe MPK, status, działania korygujące.

Użytkownicy

Użytkownicy
Administrator Z poziomu modułu administratora można zakładać nowych użytkowników systemu oraz nadawać im określone prawa do wykonywania określonych zdań - kompetencje. Zdefiniowanie nowego użytkownika polega na wprowadzeniu do tabeli informacji o LOGINIE użytkownika, jego imieniu i nazwisku oraz przypisania tego użytkownika do określonej roli. Większość uprawnień w systemie jest określona z dokładnością do roli w jakiej dany użytkownik pracuje. Ponadto użytkownicy mogą mieć przypisane konto analityczne, adres mailowy oraz kod oddziału w jakim pracuje.