Administrator

AdministratorAdministratorAdministratorAdministrator

Administrator aplikacji reklamacje

Administrator aplikacji reklamacje

Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.


Moduł administratora systemu pozwala osobie o określonych uprawnieniach do wprowadzania zmian konfiguracyjnych w systemie, definiowania użytkowników i nadawania im odpowiednich uprawnień. Z tego poziomu uzytkonik ma dostęp do podstawowych paratmetrów programu reklamacje, dostępne są jednak jeszcze inne metody związane z konfgiuracją systemu, te jednak wymagają specjalnych uprawnień administratora i polegają na zmianie plików konfiguraycjnych bądź ustawień w tabelach bazy SQL.

Administrator systemu to narzędzie ułatwiające dostęp dla zaawansowanego użytkownika pragramu, ale nie dla programisty.

<


PROGRAMY WMS 1801

System magazynowy WMS oferuje poziomy cenowe dopasowane do polskiego rynku i polskich przedsiębiorców.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

PRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Producent systemów informatycznych SoftwareStudio Sp. z o.o. jest dostawcą rozwiązań w chmurze prywatnej działającej na platformie VMware oferujemy profesjonalne usługi informatyczne poznań.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

SYSTEMY KLASY WMS

Systemy klasy WMS pozwalają na realizację celów odmienną od tej jaka dostępna jest w systemach klasy ERP.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

DRUKARKA RFID

Drukarka RFID jednocześnie zadrukowuje etykietę samoprzylepną oraz odczyta lub zapisze bank pamięci EPC umieszczony w chipie RFID.Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Administrator

Administrator systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Polecamy: ADMINISTRATOR


Microsoft Business intelligence

Administrator aplikacji reklamacje Microsoft Business intelligence

Program magazynowy

Administrator aplikacji reklamacje program magazynowy

Dziennik

Dziennik
Administrator Dziennik zdarzeń to automatycznie powstający rejestr zdarzeń które program ewidencjonuje podczas jego wykorzystywania. Każda istotne zdarzenia w programie jest rejestrowane i zapamiętywane, tak aby administrator mógł sprawdzić KTO, KIEDY i CO robił w programie. Ponadto zapisy w dzienniku są wykorzystywane podczas analizowania kiedy wykonywano daną czynność przez danego pracownika np. przyjęcia, wydanie, naprawa itp.

Numeracja

Numeracja
Administrator Opcja numeracja dokumentów pozwala za pomocą tabeli definiować kody rodzajów dokumentów wykorzystywanych w systemie, ich daty wazności oraz formaty.

Parametry

Parametry
Administrator Opcja parametry pozwalają zdefiniować podstawowe parametry wsystemowe, są to dane firmy (nazwa, dane adresowe, etlefon, NIP itp). Parametry, które powinny być zabezpieczone rpzed łatwym dostępem np. dane konta mailowego, połaczenie z bazą SQL definiuje się w pliku web.config.

Skorowidze

Skorowidze
Administrator Skorowidze są to proste tabele, które definiuje administrator programu, za pomocą których użytkownicy dopisując dane do bazy wybierają pozycje z określonej listy pozycji wynikających ze skorowidza. Definiowanie skorowidza pozwala zapanować oraz ujednolicić system rejestracji zdarzeń. Przykładowe skorowidze to: wydziały, miejsca składowania, stanowiska kosztowe MPK, status, działania korygujące.

Użytkownicy

Użytkownicy
Administrator Z poziomu modułu administratora można zakładać nowych użytkowników systemu oraz nadawać im określone prawa do wykonywania określonych zdań - kompetencje. Zdefiniowanie nowego użytkownika polega na wprowadzeniu do tabeli informacji o LOGINIE użytkownika, jego imieniu i nazwisku oraz przypisania tego użytkownika do określonej roli. Większość uprawnień w systemie jest określona z dokładnością do roli w jakiej dany użytkownik pracuje. Ponadto użytkownicy mogą mieć przypisane konto analityczne, adres mailowy oraz kod oddziału w jakim pracuje.