Kody kreskowe

Kody kreskoweKody kreskoweKody kreskoweKody kreskoweKody kreskoweKody kreskoweKody kreskowe

Zastosowanie kodów kreskowych

Zastosowanie kodów kreskowych

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D.


Kod kreskowy lub kod paskowy (bar code) graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów, ustaloną według symboliki (reguł opisujących budowę kodu, np. jego wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm obliczania cyfry kontrolnej i inne) danego kodu.

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę laserową, przesuwa się wzdłuż czytanego kodu, w danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to jest odbijane przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski, pola). Światło odczytuje fotodioda, odbite od przerw powoduje powstanie w czytniku silniejszych sygnałów elektrycznych, natomiast w wyniku braku odbicia (kreski) powstają sygnały słabsze. W zależności od grubości kresek/przerw, różny jest też czas trwania poszczególnych sygnałów. Czas trwania każdego impulsu koduje informacje, które są tłumaczone przez dekoder czytnika na cyfry, litery lub inne znaki i przesyłane do komputera.

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programie Studio Magazyn WMS.net to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Procedura generująca kod kreskowy tworzy obraz symbolizujący kod i zapisuje go w zależności od wyboru albo bezpośrednio w bazie danych SQL albo jako graficzne pliki swobodne (do wyboru format GIF, BMP, PNG lub JPEG).


ZARZĄDZANIE PRACĄ HANDLOWCÓW

Edycja raportu jest elementem zarządzanie pracą handlowców poprzez wpisanie uzupełniajacych informacji dotyczących raportu, dane te pozwalają sortować i filtrować raportów zapisanych w bazie danych programu CRM.

NARZĘDZIOWNIA PROGRAM

StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziownia program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi.Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. . StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziownia program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi..

WYDANIE RW 2

Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia.Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. . Wydanie wewnętrzne RW oznacza wydanie z magazynu pozycji na własne potrzeby np. do produkcji, kompletacji, zużycia..

FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA MAGAZYNOWEGO

Bogatą funkcjonalność oprogramowania magazynowego uzupełniają standardowe funkcje platformy takie jak np. zapis danych do plików Excel, automatyczna wysyłka raportów oraz powiadomień droga mailową.Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D. .

Kody kreskowe

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D.

Program Studio Magazyn WMS.net potrafi generować wiele standardowych kodów kreskowych zarówno w technice kodowania 1D jak i 2D.

Polecamy: KODY KRESKOWE


Chomikuj PDF

Zastosowanie kodów kreskowych

Daty ważności

Zastosowanie kodów kreskowych oznaczenie towarów datą ważności

Etykiety logistyczne

Zastosowanie kodów kreskowych etykiety logistyczne

Generowanie kodów QR

Zastosowanie kodów kreskowych Generowanie kodów QR

Kody QR

Zastosowanie kodów kreskowych kody QR

Kody kreskowe 1D i 2D

Kody kreskowe 1D i 2D
Kody kreskowe Podział kodów według wymiaru kodu: jednowymiarowe (liniowe, 1D) – informacje zapisane są w jednej linii (najczęściej w postaci kresek); dwuwymiarowe piętrowe – rozwinięcie kodów jednowymiarowych polegające na istnieniu kilku linii kodu, jedna pod drugą; dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni, z tym że do zapisu nie są wykorzystywane kreski, lecz inne oznaczenia; kody złożone – występują w nich zarówno elementy kodów jednowymiarowych, jak i dwuwymiarowych; kody trójwymiarowe – zazwyczaj są to wytłaczane dowolne kody jednowymiarowe. Różnica polega na tym, iż w zapisie/odczycie zamiast różnic w kolorach wykorzystuje się różnice głębokości tłoczenia.

kody kreskowe

instrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskoweinstrukcja kody kreskowe

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl