Technologia .NET

Technologia .NET

Technologia .NET w narzędziowni

Technologia .NET w narzędziowni

Co to jest .NET - Microsoft dot net


Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym:

  • oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services
  • oferuje Windows Forms nowy sposób pisania bogatych aplikacji klienckich przy użyciu środowiska .Net Framework.
  • oferuje nowe środowisko czasu wykonywania
  • zapewnia dostęp do baz danych

Środowisko .Net Framework jest systemem Operacyjnym Microsoft oferującycm rozwiązania wielu problemów programistycznych, szczególnie dla aplikacji internetowych. Kluczem do tego jest framework, czyli zarządzany kod, zawierający bogaty zbiór usług, wykraczający poza oferowane w standardowym Win32.

<


SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.Co to jest .NET - Microsoft dot net. System magazynowy online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery..

PROSTY PROGRAM MAGAZYNOWY

Prosty program magazynowy - to zwykle synonim taniego rozwiąznia, gdy nie stać nas na profesjonalne, zaawansowane rozwiązanie. Jakość kosztuje, ale się opłaca.Co to jest .NET - Microsoft dot net. Prosty program magazynowy - to zwykle synonim taniego rozwiąznia, gdy nie stać nas na profesjonalne, zaawansowane rozwiązanie. Jakość kosztuje, ale się opłaca..

GOSPODARKA NARZĘDZIOWA

Oprogramowanie StudioSystem oferuje rozwiązanie do prowadzenia gospodarki narzędziowej - magazyn narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) jak i zewnętrznym kontrahentom.

PLANOWANIE SPOTKAŃ HANDLOWCA

Zatwierdzone do realizacji spotkania zapisywane są w rejestrze wizyt w trakcie realizacji. Zwyczajowo planowanie spotkań handlowca jest to lista spotkań na bieżący okres np. dzień, tydzień w zależności od przyjętej w danym zakładzie pracy okresów rozliczania handlowców.

Technologia .NET

Co to jest .NET - Microsoft dot net

Polecamy: TECHNOLOGIA .NET


Pozycjonowanie stron w internecie

Technologia .NET w narzędziowni Pozycjonowanie stron w internecie

Zarządzanie projektem informatycznym

Technologia .NET w narzędziowni Zarządzanie projektem informatycznym

technologia net

instrukcja technologia .netinstrukcja technologia .netinstrukcja technologia .netinstrukcja technologia .netinstrukcja technologia .netinstrukcja technologia .net