Administrator magazynu narzędzi

Administrator magazynu narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych moduł (...)

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa programu magazyn narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożon (...)

Automatyczna identyfikacja

Automatyczna identyfikacja pracowników i narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, lfanumeryczny dla znaków cyfr (...)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo oprogramowania w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. Pierwszym zadaniem systemu zabezpieczeń jest uwierzytelnienie - czyli informacja kim jest osoba która się loguje i skąd program ma wiedzieć, że jest to naprawdę ta osoba. Uwi (...)

DEMO Magazyn Narzędzi

DEMO Magazyn Narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi progra (...)

Desktop

Desktop

Desktop

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Rozwiązanie SSD pozwala na uruchomieniu wielu rejestrów w jednym oknie przeglądarki internetowej na zasadzie okienek, które można doowlnie przemieszczać na ekranie, wyświetlać w formie zakładek lub chować do paska. Pełen zakres funkcjonalny modułu Desktop programu Narzędziownia jest konfigurowalny w (...)

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w dużej mierze o rozwiązania firmy Microsoft, co nie tylko daje pewność i stabilność stosowanych rozwiązań ale również pewien uniwersalizm w stosowanych technologiach. Do poprawnej pracy niezbędny jest serwer z zainstalowan (...)

Drukowanie dokumentów

Drukowanie dokumentów w magazynie narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji. W górnym pasku okna wydruku dostępne są polecenia obsługi wydruku. Podgląd wybranyc (...)

Eksport danych

Eksport danych

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych jest uruchamiany przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetlana jest lista parametrów eksportu danych. W parametrach (...)

Filtrowanie

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Proces filtrowania danych polega na wyszukiwanie informacji według dowolnej kolumny rejestru bądź kartoteki. Każdy zbiór informacji może być poddany Operacji tzw. strong>Filtrowania/strong>, czyli ograniczenia wyświetlanego lub drukowanego zbioru do tych elementów, które w danym momencie interesują (...)

Grupowanie

Grupowanie danych

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Wyszukiwanie informacji według dowolnej kolumny rejestru bądź kartoteki oraz ich prezentacja w formie zgrupowanej pozwala użytkownikowi na łatwe i szybkie analizowanie danych zgromadzonych w tabeli. Zbiór informacji może być poddany Operacji tzw. Grupowania, czyli ułożenia danych wg wybgranego klucz (...)

Instalacja oprogramowania w narzędziowni

Instalacja programu magazyn narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.Aplikacje działające w technologii Asp.NET firmy SoftwareStudio opierają się w (...)

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy po otwarciu programu b>Internet Explorer/b> 9, jest uproszczona budowa. Większość funkcji paska poleceń, jak Drukuj i Powiększenie, jest widocznych po kliknięciu przycisku Narzędzia , a ulubione i źródła danych są wyświetlane po kliknięciu przycisku Ulubione. (...)

Kartoteki magazynowe w narzędziowni

Kartoteki magazynowe

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Program pozwala prowadzić ewidencje kartotek magazynowych rejestrując wiele informacji pozwalających dzielić kartoteki wg dowolnych cech, typów i rodzajów. Zakładając kartotekę magazynową wypełnia się formularz z kilkoma zakładkami. W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ ka (...)

Kartoteki z excela

Kartoteki z excela - magazyn narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Wgrywanie kartotek z plików excela do bazy MS SQL 2008 server Programy z firmy SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystają standardowo jako bazę danych Microsoft SQL 2008 server. Ponieważ w trakcie wdrożeń oraz zwykłej eksploatacji systemu pojawiają się potrzeby szybkiej aktualizacji lub uzupełniania d (...)

Magazyn

Magazyn

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
W programie do dyspozycji mamy szereg zdefiniowanych rodzajów dokumentów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem, wypożyczaniem, zwrotami dowolnych artykułów, a w szczególności narzędzi. Ewidencja magazynowa jets prowadzona z dokładnością do numerów seryjnych maszyn i urządzeń oraz lokalizacji (miejs (...)

Magazyn Narzędzi

Program magazyn w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) Magazyn Narzędzi Magazyn Narzędzi – służy do ewidencjonowania (...)

Narzędzia uszkodzone

Narzędzia uszkodzone

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Narzędzia uszkodzone i działania naprawcze Innym wykorzystaniem do zaznaczenia pozycji magazynowych jako uszkodzone jest wykorzystanie opcji „zamrażania” opisanej powyżej. W połączeniu z odnotowaniem w kartotece informacji o statusie kartoteki oraz w informacjach dodatkowych i/lub uwagach opisie o u (...)

Narzędzia w badaniach

Narzędzia w badaniach

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania. Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni. Przy p (...)

Numeracja dokumentów

Definicje numerów dokumentów

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji oraz modyfikacji tabelarycznej. Pola skorowidza numeracji dokumentów: AKTYWNE – znacznik aktywności pozycji kartoteki; OPIS – opis pozycji; PRZED – dwa pierwsze znaki nume (...)

Personalizacja magazyn narzędzi

Personalizacja ustawień

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań. Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL 2008 server, technologie ASP.net. Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosow (...)

Prace wdrożeniowe w narzędziowni

Prace wdrożeniowe w magazynie narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
W zakres prac wdrożeniowych powinny wchodzić: br/>- przygotowanie do wdrożenia polegające na zainstalowaniu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oraz prace marketingowe mające na celu zapoznanie kadry zarządzającej z ogólnymi możliwościami systemu, kierunkami ewentualnej jego rozbudowy i z (...)

Produkt Roku 2010

Produkt Roku 2010

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
17 marca 2011 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w gali rozdania nagród "Produkt roku 2010" zorganizowanym przez miesięcznik Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska, która odbyła się w Pałacu Staszica (Siedzia Polskiej Akademii Nauk) w Warszawie. O (...)

Program Magazyn Narzędzi

Oprogramowanie Magazyn Narzędzi

Oprogramowanie Magazyn Narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Magazyn Narzędzi jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym (...)

Przeglądy narzędzi

Przeglądy narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Moduł kontroli sygnalizuje użytkownikowi, które narzędzia są przeznaczone do legalizacji (informuje o zbliżającym się terminie wykonania badań), pracownik kontroli posiada pełną wiedzę na temat ile narzędzi jest przygotowanych do przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, pozwala to zaplanować pracę kont (...)

Przygotowanie do wdrożenia w narzędziowni

Przygotowanie do wdrożenia systemu w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. Ogólny model tworzenia systemów informatycznych powinien składać się z trzech podstawowych etapów: br/>- wstępne prace projektowe mające (...)

Replikator .net

Replikator .net

Replikator .net

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. Wraz ze wzrostem funkcjonalności aplikacji zwiększa się często wielkości baz danych. Ponadto nowoczesne rozwiązania aplikacji internetowych a co za tym (...)

Report Builder

Report Builder w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Rapo (...)

Role i użytkownicy magazyn narzędzi

Role i użytkownicy systemu magazyn narzędzi

Role i użytkownicy systemu magazyn narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Bezpieczeństwo oraz role użytkowników Asp.Net 2.0 jako część struktury .Net posiada solidną strukturę bezpieczeństwa, zaprojektowaną do współpracy z Microsoft Internet Information Server (IIS) , systemami Operacyjnymi rodziny Windows, systemem plików NTFS. W przypadku zastosowań aplikacji w sieci l (...)

Skorowidze

Skorowidze

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Opcja definiowania skorowidzy w programie Narzędziownia.net pozwala na elastyczne wdrożenie systemu. Opcja dostępna jest dla administratora programu w menu SKOROWIDZE. Skorowidze w celu ułatwienia odnalezienia odpowiedniej pozycji zostały podzielone na sekcje. Do wyboru są skorowidze dotyczące magaz (...)

Sortowanie magazyn narzędzi

Sortowanie danych

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. Informacje zapisane w zbiorach mogą być wyświetlane według dowolnego porządku. Standardowo program domyślnie porządkuje zbiór według tzw. klucza głównego (domyślny numer porządku). Sortowanie wykonywane jes (...)

SQL 2008 Server

SQL 2008 Server w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu A (...)

Technologia .NET

Technologia .NET w narzędziowni

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Platforma Microsoft .Net oferuje prefabrykowaną infrastrukturę do pokonywania typowych problemów związanych z oprogramowaniem internetowym: oferuje serwerom internetowym nowy sposób udostępniania funkcji dowolnym klientom o nazwie .Net Web Services oferuje Windows Forms nowy sposób pisania bogatyc (...)

Wstęp

Wstęp do programu magazyn narzędzi

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Narzędziownia 2008 asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty or (...)

Wypożyczanie narzędzi

Wypożyczanie narzędzi z programu

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Dzięki zastosowaniu programu Magazyn Narzędzi SQL w ewidencji zostaje uchwycona wartość narzędzi będących na stanie magazynu wypożyczalni. Program informuje natychmiast o stanie wypożyczalni oraz o pracownikach korzystających z danego narzędzia lub urządzenia. Zastosowanie programu w narzędziowni na (...)

Zarządzanie gospodarką narzędziami

Zarządzanie gospodarką NARZĘDZIAMI

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją. Narzędziownia 2008 asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty or (...)

Zwrot narzędzi

Zwrot narzędzi do magazynu

Zwrot narzędzi do magazynu

Instrukcja programu | Instrukcja programu Oprogramowanie dla narzędziowni
Zwrot narzędzi przez pracowników lub kontrahentów rejestrowana za pomocą specjalnych dokumentów zwrotu do magazynu narzędziowni. Zwort narzędzi następuje po identyfikacji pracownika lub kontrahenta, który może odbywać się w sposób tradycyjny - poprzez wybór z listy, ale w sposób automatyzowany za p (...)

Instrukcje

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5

53 33 22 626


poznan@softwarestudio.com.pl
www.softwarestudio.com.pl